Pomoc psychologiczna w czasie epidemii

Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy powoduje czasem trudne stany emocjonalne – lęk, niepokój. Niektórym nie jest łatwo odnaleźć się w tej sytuacji.
Ośrodek udziela wsparcia i pomocy psychologicznej naszym uczestnikom w sytuacjach kryzysowych, dlatego też zapraszamy do skorzystania z telefonicznej porady psychologicznej, terapeutycznej czy też pomocy z zakresu poradnictwa socjalno-bytowego.

Pomoc telefoniczna dla naszych uczestników możliwa jest do uzyskania w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem 82 563 91 85

Dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (lub jego najbliżsi) mogą uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, terapeutyczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie,    ul. Powstańców Warszawy 4,    22-100 Chełm,   e-mail: sds@sdschelm.pl,    tel. 82 563 91 85