Pracownia arteterapii

Pracownia arteterapii

W pracowni arteterapii czuwamy nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych uczestników. Zajęcia prowadzone w tej pracowni to m. in.: malarstwo, rysunek, prace z masami plastycznymi, origami, nauka zdobienia metodą decoupage, praca ze sznurkiem, florystyka, obrazy z filcu, wikliniarstwo, papieroplastyka itp. Podejmujemy różnorodne metody i formy pracy zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. Pracownia arteterapii bierze udział w konkursach plastycznych prowadzonych przez inne instytucje. Sala pracowni wyposażona jest w niezbędny sprzęt m.in. szafy, stół, krzesła, ponadto w pracowni tej odbywają się zajęcia muzyczne. Muzykoterapia przynosi uczestnikom wiele satysfakcji oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych podczas konkursów organizowanych przez placówki, z którymi utrzymujemy stały kontakt. W pracowni odbywają się również zajęcia treningu komunikacji interpersonalnej.

Pracownia kulinarna

Zajęcia treningu kulinarnego prowadzone są w pracowni bogato wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, a także uczą wykonywania pracy zespołowej. Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym - przygotowywania i gotowania różnych potraw. Uczestnicy uczą się utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością oraz wykonywania czynności porządkowych (mycie naczyń, zamiatanie i mycie podłóg). Poznają również sklepy i inne miejsca, dokonują zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen, co ma być formą nabycia umiejętności gospodarowania wydatkami – w ten sposób częściowo realizowany jest trening ekonomiczny.

Pracownia komputerowo-fotograficzna

Pracownia komputerowo-fotograficzna

Wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, kamerę video oraz łącze internetowe. Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i aparatu fotograficznego. Celem działalności pracowni komputerowej jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, skanera, kserokopiarki, kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka i doskonalenie pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych oraz ich instalacja. Korzystając z Internetu uczestnicy rozwijają własne zainteresowania, zdobywają nowe hobby, poszerzają wiedzę na temat otaczającego ich świata. W pracowni komputerowej prowadzony jest również trening umiejętności spędzania wolnego czasu.

Muzykoterapia

Podczas zajęć z muzykoterapii uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i cieszyć się muzyką na różne sposoby. Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na stan psychiczny, ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Zajęcia w pracowni muzycznej pomagają w radzeniu sobie ze stresem i tremą, w przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń. Muzykoterapia daje poczucie bycia w przyjaznym otoczeniu, staje się bodźcem do wyrażania uczuć, jest też sposobem uczenia się nowych zachowań. Sprzyja podnoszeniu samoakceptacji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepokojem, umożliwia rozładowanie napięć emocjonalnych.
Pracownia jest wyposażona w sprzęt nagłaśniający i akcesoria muzyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Pracownia komputerowo-fotograficzna

Pracownia techniczna

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników, nauka obróbki drewna, wykonania drobnych przedmiotów użytkowych, dekoracji. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu. Znajduje się tu sprzęt mechaniczny tj. piła, wiertarka, imadła, wyrzynarka, wypalarki, różnego typu śrubokręty, młotki itp. Terapia prowadzona w tej pracowni to głównie proste czynności związane z wykonywaniem prac w drewnie, nabyciem umiejętności samokontroli tempa pracy, posługiwaniem się ręcznymi narzędziami, elektronarzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie w/w czynności ma na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego. Zdobycie tych umiejętności pozwala na dokonywanie drobnych napraw we własnym otoczeniu.
Pod okiem opiekuna wykonywane są drobne prace techniczne takie jak:
• obróbka kawałków drewna, szlifowanie i heblowanie
• wbijanie gwoździ, przykręcanie śrub i wkrętów
• wyrzynanie drewnianych figurek
• wykonanie obrazów techniką wypalania na drewnie
• wykonywanie ozdób oraz ram do obrazów
• szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni
• posługiwanie się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi
• naprawianie prostych mebli i urządzeń gospodarstwa domowego

Terapia ruchowa

Celem działań podejmowanych w tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólnoruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest m.in w stepper, bieżnię, rower rehabilitacyjny, rowery do jazdy na wycieczki rowerowe, stół do tenisa, materace gimnastyczne, piłki nożne, siatkowe, lekarskie, rehabilitacyjne. Dużym powodzeniem cieszy się aerobic prowadzony przez wykwalifikowaną specjalistkę.

Pracownia komputerowo-fotograficzna

Pracownia krawiecka i robótek ręcznych

Celem zajęć w pracowni krawieckiej jest usprawnienie manualne, doskonalenie poznanych technik szycia, haftu, nauka obsługi narzędzi i urządzeń, kontynuacja i rozwój zainteresowań związanych z krawiectwem oraz nauka wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu. Wyposażona jest ona w niezbędny sprzęt. W programie pracowni prowadzony jest również trening funkcjonowania w życiu codziennym. Formy zajęć prowadzonych w pracowni krawieckiej to: szycie ręczne, szycie maszynowe, przyszywanie guzików, robienie na drutach, haftowanie, szydełkowanie, wykonywanie poduszek, fartuszków kuchennych, pranie, krochmalenie, prasowanie. Uczestnicy pracowni krawieckiej mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konkursów w ramach różnorodnych imprez integracyjnych.

Opieka psychologiczna

Zajęcia z psychologiem odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia grupowe są obowiązkowe, zajęcia indywidualne są przeznaczone dla osób, które odczuwają potrzebę rozmowy ze specjalistą.
Opieka psychologiczna stanowi wsparcie edukacyjno-terapeutyczne realizowane przez:
• usprawnianie w zakresie funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego i intelektualnego
• pomoc w problemach opiekuńczo-wychowawczych
• przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników
• psychoedukację

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie,    ul. Powstańców Warszawy 4,    22-100 Chełm,   e-mail: sds@sdschelm.pl,    tel. 82 563 91 85