Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie funkcjonuje od 14 lutego 1997 roku. Dyrektorem ośrodka jest Agata Domańska. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczona dla osób dorosłych, psychicznie chorych w okresie remisji choroby i dorosłych – niepełnosprawnych intelektualnie.

Do ośrodka mogą uczęszczać osoby z terenu miasta Chełm i gminy Chełm. Dom świadczy usługi w zakresie:

- opieki psychologicznej

- szeroko rozumianej terapii zajęciowej

- rehabilitacji ruchowej

- organizacji pomocy podopiecznym w załatwianiu spraw urzędowych

- prowadzenia osobistego rachunku ekonomicznego

- wykonywania czynności dnia codziennego

- rozwijania zdolności i zainteresowań

- doskonalenia umiejętności współżycia w grupie

- umiejętności dokonywania wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia jeden gorący posiłek w ciągu dnia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie,    ul. Powstańców Warszawy 4,    22-100 Chełm,   e-mail: sds@sdschelm.pl,    tel. 82 563 91 85